Uczestnicy rynku stoją obecnie wobec wyboru związanego z Rozporządzeniem REMIT, czy we własnym zakresie starać się o uzyskanie statusu tzw. RRM (Registered Reporting Mechanism), czy też skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych w celu raportowania do ACER danych o transakcjach na rynku produktów energetycznych w obrocie hurtowym.

 

 

TGE utworzyła Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) dla publikacji informacji REMIT.

Kluczowy dla rynku jest fakt, iż TGE ubiega się także o status RIS oraz RRM.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Kilka uwag na temat GPI.pdf)Kilka uwag na temat GPI.pdf[ ]957 kB

 

Wewnętrzna dokumentacja i procedury określające definicje i odpowiedzialności w ramach organizacji (w szczególności wybór pomiędzy modelem scentralizowanym lub zdecentralizowanym, wewnętrznymi lub zewnętrznymi liniami raportowania, określenie sposobu wykorzystania zasobów ludzkich oraz IT) jak również sposoby identyfikacji oraz oszacowania konkretnych ryzyk niezgodności z wymaganiami regulacyjnymi REMIT z wysokim prawdopodobieństwem będzie w pierwszej kolejności przedmiotem weryfikacji przez odpowiednie organy w przypadku podejrzewanego wykorzystania informacji wewnętrznych lub zarzutu manipulacji na hurtowym rynku energii.