Szykuje się gruntowna reforma systemu licencjonowania uczestników hurtowego handlu energią. Oprócz standardowej rejestracji na podstawie rozporządzenia REMiT firmy aktywne na tym rynku będą dysponować także marginesem decyzyjnym umożliwiającym wybór reżimu regulacyjnego w zależności od planowanego zakresu działalności.

 

Firmy pozostające poza licencją MiFID będą musiały na bieżąco nadzorować zakres zwolnień zawartych w dyrektywie MiFID (aktualnie podlegają one rewizji w ramach procedury tzw. MiFID II oraz MiFIR) oraz charakter zawieranych na hurtowym rynku energii kontraktów, aby nie narazić się na zarzut świadczenia usług finansowych bez odpowiedniego zezwolenia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym.pdf)produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym.pdf[produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym]55 kB
Pobierz plik (rejestracja na podstawie REMiT.pdf)rejestracja na podstawie REMiT.pdf[rejestracja na podstawie REMiT]51 kB

 

Firmy posiadające status „firm inwestycyjnych” na podstawie dyrektywy MiFID korzystają już z tzw. „paszportu” uprawniającego do świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych w całej Unii. Aktualnie zgłoszona przez Radę Europejskich Regulatorów Energetycznych (CEER) propozycja zmierza do wprowadzenia analogicznego „paszportu” w zakresie towarowego hurtowego obrotu energią elektryczną i gazem. Jeżeli rekomendacja europejskich regulatorów stanie się obowiązującym prawem, firmy posiadające koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną lub gazem będą uprawnione do prowadzenia handlu w całej Unii bez dodatkowych – dotychczas obowiązujących – wymagań regulacyjnych.

 

 

Uczestnicy rynku stoją obecnie wobec wyboru związanego z Rozporządzeniem REMIT, czy we własnym zakresie starać się o uzyskanie statusu tzw. RRM (Registered Reporting Mechanism), czy też skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych w celu raportowania do ACER danych o transakcjach na rynku produktów energetycznych w obrocie hurtowym.

 


Media doniosły, iż Komisja Gospodarki Narodowej obradowała długo (od godz. 12 do 20) i burzliwie nad ustawą przyjętą przez Sejm w dniu 2 grudnia 2009 r. (aktualnie w Senacie) o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Miejmy nadzieję, iż Komisja ta w toku owych burzliwych obrad zwróciła uwagę na nieprecyzyjność przepisów przejściowych tej nowelizacji, która może mieć poważne skutki.

 

TGE utworzyła Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) dla publikacji informacji REMIT.

Kluczowy dla rynku jest fakt, iż TGE ubiega się także o status RIS oraz RRM.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Kilka uwag na temat GPI.pdf)Kilka uwag na temat GPI.pdf[ ]957 kB