Wewnętrzna dokumentacja i procedury określające definicje i odpowiedzialności w ramach organizacji (w szczególności wybór pomiędzy modelem scentralizowanym lub zdecentralizowanym, wewnętrznymi lub zewnętrznymi liniami raportowania, określenie sposobu wykorzystania zasobów ludzkich oraz IT) jak również sposoby identyfikacji oraz oszacowania konkretnych ryzyk niezgodności z wymaganiami regulacyjnymi REMIT z wysokim prawdopodobieństwem będzie w pierwszej kolejności przedmiotem weryfikacji przez odpowiednie organy w przypadku podejrzewanego wykorzystania informacji wewnętrznych lub zarzutu manipulacji na hurtowym rynku energii.