Rezerwa Stabilności Rynkowej EU ETS (ang. Market Stability Reserve - MSR) została utworzona Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. UE L 264, 9.10.2015, s. 1) i ma na celu dostosowywanie rocznych wolumenów sprzedawanych na aukcjach uprawnień do emisji.

 

Jeżeli odpowiednia łączna liczba uprawnień do emisji w obiegu będzie wyższa niż 833 mln, kwota uprawnień odpowiadająca 12 % liczby uprawnień w obiegu będzie każdego roku, począwszy od roku 2019, odejmowana od wolumenów sprzedawanych na aukcji i umieszczana w Rezerwie Stabilności Rynkowej (MSR).

 

Natomiast jeżeli odpowiednia łączna liczba wskazanych uprawnień w obiegu będzie niższa niż 400 mln, w każdym roku odpowiednia liczba uprawnień będzie uwolniona z MSR i przekazana państwom członkowskim w takich samych proporcjach i kolejności, jakie zastosowano przy umieszczaniu uprawnień w MSR oraz dodana do wolumenów sprzedawanych na aukcji.

 

Ponadto, wbrew wcześniejszym regulacjom, które przewidywały ponowne udostępnienie objętych tzw. „backloadingiem" 300 mln uprawnień do emisji w roku 2019 i 600 mln uprawnień w roku 2020, 900 mln ww. uprawnień nie zostanało sprzedane na aukcjach w latach 2019 i 2020, lecz umieszczone w MSR.

 

Mając na uwadze istotną ekspozycję na ryzyka związane z eskalacją cen uprawnień, wprowadzenie mechanizmu wycofywania z rynku uprawnień do emisji w przypadku ich znacznej podaży zwiększa ryzyka rynkowe ponoszone przez podmioty energochłonne a także stanowi istotną zmianę dotychczasowych reguł kształtowania wskaźników rynkowych na rynku carbon:

- w dniu 1 stycznia 2021 r. z MSR usunięto 800 mln EUA,

- w latach 2021÷2024 podwojeniu ulegnie liczba EUA przenoszonych do MSR z rynku (z 12% do 24%),

- w 2023 r. wejdzie w życie nowy mechanizm ograniczający ważność uprawnień w MSR,

 

 

 

 

 

 

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

 
Rezerwa Stabilizacyjna Rynku EU ETS - będą efekty uboczne

 

Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-5/16 dotyczącego skargi na MSR

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

 

 

Market Stability Reserve (MSR)