Sprawdź czy jako emitent CO2 będziesz zobowiązany publikować informacje poufne na rynku carbon!

 

 

Komisja Europejska twierdzi, iż Rezerwa Stabilizacyjna Rynku EU ETS (Market Stability Reserve) rozwiąże problem nadwyżki strukturalnej uprawnień do emisji, która wystąpiła na rynku, jak również poprawi odporność systemu na zaburzenia w sposób automatyczny regulując ilość uprawnień kierowanych na aukcje.

 

Jednakże działanie Rezerwy oparte jest jedynie o ilość uprawnień w obrocie, co wydaje się zasadniczym mankamentem.

 

 


Przyszły obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu na pewno nie będzie miał takiej skali jak handel uprawnieniami do emisji CO2. Wynika to z faktu, iż handel uprawnieniami do emisji CO2 ma charakter paneuropejski (w przeciwieństwie do krajowego tylko handlu SO2 i NOx) a ponadto krąg potencjalnych uczestników systemu obrotu CO2 jest znacznie szerszy niż analogiczny system dla dwutlenku siarki i tlenków azotu.


W systemie obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych mogą brać udział w zasadzie wszystkie podmioty bez specjalnych ograniczeń (poza założeniem rachunku w rejestrze) natomiast system obrotu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu jest ograniczony do podmiotów objętych tym systemem czyli emitentów. Tylko takie podmioty będą mogły handlować uprawnieniami do emisji SO2 i NOx (patrz art. 15 ust. 1 projektu ustawy: „Nabywcą uprawnień do emisji może być wyłącznie operator”).


Przy wszystkich odmiennościach obu systemów obrotu nie oznacza to jednak, iż niemożliwe jest wykorzystanie doświadczeń w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do wdrożenia nowego krajowego systemu obrotu tlenkami azotu i dwutlenku siarki.

Dotyczy to zarówno zagadnień cywilno-prawnych, jak i podatkowych a także z zakresu rachunkowości.

 

Banking jako obowiązującą regułę przyjmują kalifornijski i australijski system handlu emisjami, od drugiego okresu rozliczeniowego obowiązuje też w EU ETS.

Wyjątkiem jest wstępny okres programu australijskiego tzw. gdzie do 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywać sztywna cena jednostek.

 


Pozornie wygląda na to, że głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) w dniu 28 lutego 2012 r. niewiele zmieniło jeżeli chodzi o bezpośredni i natychmiastowy wpływ na uczestników rynku emisji.

Jednakże analiza dokładnych zapisów uchwały ITRE oraz uwzględnienie kontekstu funkcjonowania procedur organów Unii Europejskiej wskazuje, iż rusza i rozpędza się machina, którą potem może być trudno zatrzymać.


Na końcu zaś może się okazać, iż polscy emitenci staną w obliczu znacznie wyższych cen uprawnień do emisji i na tym etapie niewiele można już na to poradzić.

Załączniki:
Pobierz plik (Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania )Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania [Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania uprawnień do emisji z EU ETS]163 kB