Komisja Europejska twierdzi, iż Rezerwa Stabilizacyjna Rynku EU ETS (Market Stability Reserve) rozwiąże problem nadwyżki strukturalnej uprawnień do emisji, która wystąpiła na rynku, jak również poprawi odporność systemu na zaburzenia w sposób automatyczny regulując ilość uprawnień kierowanych na aukcje.

 

Jednakże działanie Rezerwy oparte jest jedynie o ilość uprawnień w obrocie, co wydaje się zasadniczym mankamentem.

 

 


Przyszły obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu na pewno nie będzie miał takiej skali jak handel uprawnieniami do emisji CO2. Wynika to z faktu, iż handel uprawnieniami do emisji CO2 ma charakter paneuropejski (w przeciwieństwie do krajowego tylko handlu SO2 i NOx) a ponadto krąg potencjalnych uczestników systemu obrotu CO2 jest znacznie szerszy niż analogiczny system dla dwutlenku siarki i tlenków azotu.


W systemie obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych mogą brać udział w zasadzie wszystkie podmioty bez specjalnych ograniczeń (poza założeniem rachunku w rejestrze) natomiast system obrotu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu jest ograniczony do podmiotów objętych tym systemem czyli emitentów. Tylko takie podmioty będą mogły handlować uprawnieniami do emisji SO2 i NOx (patrz art. 15 ust. 1 projektu ustawy: „Nabywcą uprawnień do emisji może być wyłącznie operator”).


Przy wszystkich odmiennościach obu systemów obrotu nie oznacza to jednak, iż niemożliwe jest wykorzystanie doświadczeń w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do wdrożenia nowego krajowego systemu obrotu tlenkami azotu i dwutlenku siarki.

Dotyczy to zarówno zagadnień cywilno-prawnych, jak i podatkowych a także z zakresu rachunkowości.

 

Banking jako obowiązującą regułę przyjmują kalifornijski i australijski system handlu emisjami, od drugiego okresu rozliczeniowego obowiązuje też w EU ETS.

Wyjątkiem jest wstępny okres programu australijskiego tzw. gdzie do 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywać sztywna cena jednostek.

 


Pozornie wygląda na to, że głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) w dniu 28 lutego 2012 r. niewiele zmieniło jeżeli chodzi o bezpośredni i natychmiastowy wpływ na uczestników rynku emisji.

Jednakże analiza dokładnych zapisów uchwały ITRE oraz uwzględnienie kontekstu funkcjonowania procedur organów Unii Europejskiej wskazuje, iż rusza i rozpędza się machina, którą potem może być trudno zatrzymać.


Na końcu zaś może się okazać, iż polscy emitenci staną w obliczu znacznie wyższych cen uprawnień do emisji i na tym etapie niewiele można już na to poradzić.

Załączniki:
Pobierz plik (Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania )Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania [Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania uprawnień do emisji z EU ETS]163 kB