Z uwagi na istotność sprawy jeszcze raz wracamy do rozwiązań w projekcie ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania (projekt z dnia 17.07.2009 r.) - zawierającym częściowo kontrowersyjne a częściowo błędne rozwiązania.

Opinia zawiera podsumowanie i uzupełnienie dotychczasowych komentarzy w tym zakresie zawartych w pozostałych publikacjach Portalu Ochrona Klimatu.