Spis treści

 

Operatorzy objęci systemem mogą składać oferty na zakup odpowiedniej ilości uprawnień z każdej transzy. Administrator Rezerwy przydziela uprawnienia z poszczególnych transz Rezerwy do momentu ich wyczerpania. Nie przewiduje się uzupełniania pustych transz. W przypadku gdy oferty przekraczają ilość uprawnień dostępnych w transzy, oferty są zmniejszane proporcjonalnie.


Zakupy uprawnień z rezerwy podlegają tzw. Limitowi Posiadania (kolejna ciekawa instytucja - omówię go w dalszych częściach). Dodatkowo uprawnienia do emisji zakupione z Rezerwy mogą być transferowane przez administratora na rachunek w rejestrze, który może być wykorzystywany przez instalację jedynie do umorzeń uprawnień (co skutkuje tym, iż nie można ich sprzedać). Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie zakupu uprawnień z Rezerwy jedynie dla celów umorzenia uprawnień na pokrycie emisji – z wyłączeniem nabycia na cele spekulacyjne.


Omawianego rozwiązania brak w Europejskim Systemie Handlu Emisjami. Przewidziano w nim rezerwę dla nowych instalacji (New Entrant Reserve), lecz służy ona innym celom. Europejscy legislatorzy planowali zapewne, iż to wolny rynek powinien być tym czynnikiem, który w sposób swobodny będzie kształtował ceny uprawnień do emisji CO2 (pomijając ogólne w swym charakterze postanowienia artykułu 29a Dyrektywy 2002/87 wspomniane na wstępie). Lecz wydaje się, iż zapewnienie odrobiny bezpieczeństwa w odniesieniu do ryzyka cenowego w EUETS wywarłoby pozytywny skutek na całą gospodarkę Unii Europejskiej.


Przy założeniu, iż uprawnienia do emisji ze wspomnianej Rezerwy nie uległyby przedwczesnemu wyczerpaniu, regulacyjnie zapewniona możliwość ich nabycia w przedziale cenowym od 40$ do 75$ za jedno uprawnienie do emisji w okresie od 2012 do 2020 (w zależności od roku emisji i rodzaju transzy) pozwoliłoby racjonalnie kalkulować koszty potencjalnych inwestycji opartych o różne dostępne paliwa (mniej lub bardziej emisyjne). Wypada przy tym nadmienić, iż w systemie planowanym do wprowadzenia za oceanem powyższe kalkulacje mają charakter konserwatywny. Minimalna ustalona przez regulatora cena uprawnień do emisji sprzedawanych na aukcji to 10 $ zatem powyżej opisana formuła kształtowania cen uprawnień z Rezerwy jest jedynie swoistym „zaworem bezpieczeństwa” systemu.


W części trzeciej przejdę do dalszych mechanizmów ograniczania kosztów udziału w kalifornijskim cap-and-trade.