Komisja Europejska twierdzi, iż Rezerwa Stabilizacyjna Rynku EU ETS (Market Stability Reserve) rozwiąże problem nadwyżki strukturalnej uprawnień do emisji, która wystąpiła na rynku, jak również poprawi odporność systemu na zaburzenia w sposób automatyczny regulując ilość uprawnień kierowanych na aukcje.

 

Jednakże działanie Rezerwy oparte jest jedynie o ilość uprawnień w obrocie, co wydaje się zasadniczym mankamentem.

 

 

 

Dokumentacja:

 

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC (COM(2014)20/2) - styczeń 2014

 

MEMO/14/39 "Questions and answers on the proposed market stability reserve for the EU emissions trading system" z 22 stycznia 2014 r.

 

 

Zobacz również European Commission's website for a structural reform of the EU ETS.