Procedury techniczne (także informatyczne) umarzania (surrender) uprawnień do emisji, ich anulowania (cancellation) oraz wycofywania (retirement) pokazują – „od kuchni” – jak działa system handlu emisjami.
Ta wiedza, aczkolwiek dość teoretyczna, czasem się przydaje, ze względu na odmienne reżimy prawne rządzące obrotem jednostkami AAU i EUA.