Terminowe zatwierdzania warunków kontraktu (timely confirmation)