Dyrektywa EU ETS do polskiego porządku prawnego została implementowana przepisami:

 

- ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), 

 

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.),

 

- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730).

 

Przyjęcie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. spowodowane było przede wszystkim objęciem systemem sektora lotniczego i emisji CO2 powstałych w trakcie wykonywanych operacji lotniczych (implementacja dyrektywy 2008/101/WE). 

 

W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zostały ponadto częściowo wprowadzone regulacje dotyczące przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym 2013–2020.

 

W celu pełnej transpozycji przepisów dyrektywy 2009/29/WE a także zapewnienia wykonania decyzji i rozporządzeń Komisji Europejskiej wprowadzających nowe zasady wprowadzających nowe zasady działania systemu w trzecim okresie rozliczeniowym została uchwalona nowa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

 

 

 

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, 6 luty 2018

 

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

Rządowy Proces Legislacyjny dot. projektu ustawy z 6 lutego 2018

 

Strona BIP dotycząca projektu ustawy z 6 lutego 2018

 

Dyrektywa EU ETS