Powszechną praktyką stosowaną w zarządzaniu portfelem emisji jest pokrywanie emisji z roku n - 1 uprawnieniami przyznanymi na rok n. Takie rozliczenie reguluje art. 47 ustawy o handlu emisjami.


Ten przepis jest jednak dość dziwnym tworem legislacyjnym - nie tylko z tego względu, iż nie ma jakiegokolwiek oparcia w Dyrektywie ale także, iż można całkowicie zlekceważyć jego istnienie dokonując dość prostej operacji.