Regulacje nowej ustawy odnośnie bankingu uprawnień do emisji w pełni odpowiadają – wreszcie - zasadom przyjętym w dyrektywach unijnych.

 

Powołanie się na możliwość przeniesienia uprawnień do emisji na następny okres rozliczeniowy (w rozumieniu wyżej wymienionym) występuje w następujących unijnych aktach prawnych oraz towarzyszących dokumentach legislacyjnych:

 

1) Commission Staff Working Document Impact Assessment, Accompanying document to the Commission Regulation on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Article 10(4) of Directive 2003/87/EC, 08.02.2010 SEC(2010) dwukrotnie na stronie 26 oraz na stronie 39,

 

2) pkt 20 preambuły rozporządzenia o auctioningu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. UE L Nr 302 s. 1),

 

3) art. 59 ust. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ((Dz.U. UE L Nr 271 s. 3),

 

4) artykuł 57 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE L  Nr 270 s. 1),

 

5) Implementation of the Emission Trading System under the Directive 2003/87/CE, Assessment of any allowances to be auctioned prior to 2013 pursuant article 10(1) of the Auctioning Regulation, DG CLIMA Discussion paper for the Stakeholder meeting of 13 December 2010 - str. 1 przypis 2.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.