Z nowelizacji Rozporządzenia o aukcjach uprawnień do emisji CO2 wynika, iż giełda EEX nie może uzależniać dopuszczenia do składania ofert na aukcjach uprawnień do emisji CO2 od wymogu członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

 

Rozporządzenie Komisji nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE (Rozporządzenie o aukcjach)  zezwala Państwom Członkowskim nieuczestniczącym we wspólnych aukcjach na wyznaczenie własnej platformy aukcyjnej w odniesieniu do krajowej części wolumenu uprawnień objętych dyrektywą 2003/87/WE.

 

Wyznaczenie takiej krajowej platformy aukcyjnej uzależnione jest jednakże od jej wpisania  do specjalnego wykazu w załączniku III Rozporządzenia o aukcjach. Z ww. możliwości skorzystały trzy Państwa Członkowskie UE: Niemcy, Wielka Brytania i Polska.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 784/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1031/2010 w celu wpisania platformy aukcyjnej wyznaczonej przez Niemcy do wykazu oraz sprostowania art. 59 ust. 7 tego rozporządzenia (Dz.U. L 234 z  31.08.2012, s. 4) zatwierdza niemiecką platformę aukcyjną. Stosownie do komunikatu Komisji Europejskiej, rozpoczęcie aukcji uprawnień do emisji CO2 na niemieckiej platformie aukcyjnej, na którą wyznaczono giełdę European Energy Exchange AG (EEX), planowane jest już na październik tego roku.

 

Trwa także procedura zatwierdzenia brytyjskiej platformy aukcyjnej (ICE Futures Europe (ICE)) . Wielka Brytania planuje rozpocząć aukcje uprawnień do emisji CO2 trzeciego okresu rozliczeniowego oraz uprawnień lotniczych w listopadzie 2012.

 

Polska dotychczas nie poinformowała Komisji Europejskiej o platformie aukcyjnej, którą zamierza wyznaczyć. Komunikat Komisji nadmienia, iż do czasu, gdy takie wyznaczenie nie będzie zatwierdzone przez Komisję w przewidzianej formie (nowelizacja Rozporządzenia o aukcjach) rozporządzenie to pozwala Polsce na zbywanie krajowej części uprawnień na unijnej, wspólnej platformie aukcyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę, iż Rozporządzenie o aukcjach zawiera pewne dodatkowe warunki takiego uczestnictwa.

 

Wracając do kwestii wyznaczenia EEX na niemiecką platformę aukcyjną należy zauważyć, iż zgodnie z art. 35 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia o aukcjach platforma aukcyjna nie może nadużywać umowy, na podstawie której została wyznaczona, w celu niewłaściwego wykorzystania konkurencji w odniesieniu do swojej pozostałej działalności, w szczególności organizowanego przez nią rynku wtórnego. Dlatego wpisanie EEX do wykazu jako platformy aukcyjnej zostało uzależnione od umożliwienia oferentom przez EEX dopuszczenia do składania ofert na aukcjach bez wymogu członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.