23 października 2023 r. w Dz.U. poz. 2280 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Rozporządzenie uzupełnia przepisy przejściowe związane z wejściem w życie nowych Warunków Dotyczących Bilansowania i odnosi się do przepisu, który stanowi, iż warunkiem utworzenia jednostki grafikowej jest pomyślne ukończenie procesu kwalifikacji wstępnej prowadzonego przez OSP, odpowiedniego dla zakresu usług bilansujących, które dostawca usług bilansujących będzie świadczyć przez tę jednostkę grafikową.

Nowela zwalnia wytwórcę energii elektrycznej lub posiadacza innego zasobu, którzy w okresie od dnia 24 października 2023 r. do dnia 13 czerwca 2024 r. rozpoczęli aktywne uczestnictwo w bilansowaniu systemu, z wymogu kwalifikacji wstępnej. W takim przypadku nie ma również obowiązku występowania z wnioskiem o utworzenie jednostki grafikowej.

Nowela dodała w § 52 Rozporządzenia KSE po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej lub posiadacz innego zasobu w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie warunków dotyczących bilansowania, o których mowa w § 53 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, rozpoczęli aktywne uczestnictwo w bilansowaniu systemu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:

1) ten wytwórca lub ten posiadacz nie mają obowiązku przechodzić procesu kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w § 20 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zasobu, którego dotyczy rozpoczęcie aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu, i do zakresu usług bilansujących świadczonego w tym okresie przy pomocy tego zasobu;

2) dostawca usług bilansujących wskazany przez tego wytwórcę lub tego posiadacza nie ma obowiązku występowania z wnioskiem o utworzenie jednostki grafikowej w odniesieniu do zasobu, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku przejścia procesu kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w § 20 ust. 6 niniejszego rozporządzenia.”.

W przypadku rozpoczęcia przedmiotowej działalności przed wskazaną datą analogiczne zastosowanie znajduje § 52 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. Tak więc nowela uzupełnia lukę czasową związaną z opóźnieniem wejścia w życie nowych WDB.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.