Jednostka bilansowa (JB) oznacza zbiór rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii elektrycznej utworzony na potrzeby rozliczania niezbilansowania (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Rozporządzenie KSE), par. 2 pkt 8). 

 news   

 

27 września 2023 

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca WDB, DRR.WRE.744.17.2023.ŁW

Komunikat

Termin wejścia w życie zmian w WDB 14 czerwca 2024 r.

Zasób przyłączony do sieci elektroenergetycznej wchodzi w skład jednej jednostki bilansowej i może wchodzić w skład jednej jednostki grafikowej (JG).

Jednostki grafikowe mogą tworzyć fizyczne miejsca dostarczania energii elektrycznej rynku (FMB) bilansującego reprezentujące dostawy energii elektrycznej zasobów bilansowanych handlowo w różnych jednostkach bilansowych.

Warto zauważyć, iż stosownie do definicji zawartych w Rozporządzeniu KSE, jednostka bilansowa to zbiór rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii elektrycznej natomiast jednostka grafikowa to zbiór tylko tych pierwszych.

Zgodnie z Rozporządzeniem KSE właściwe przyporządkowanie do jednostek bilansowych zasobów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w szczególności w zakresie danych pomiarowych, zapewnia właściwy operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD).

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB) zgłasza operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) umowy sprzedaży energii dla jednostki bilansowej dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania.

OSP przyjmuje zgłoszenia umów sprzedaży energii na dobę d w dniu d-1 i umożliwia ich aktualizację co najmniej do czasu zamknięcia bramki dla rynku dnia bieżącego.

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

 Jednostka wytwórcza

Dostawca usług bilansujących (DUB) zgłasza OSP programy pracy i składa oferty zintegrowanego procesu grafikowania w odniesieniu do jednostki grafikowej oraz może złożyć oferty portfolio na moce bilansujące. W przypadku gdy jednostka grafikowa składa się z zasobów wchodzących w skład różnych jednostek bilansowych, DUB określa w ofertach zintegrowanego procesu grafikowania, w jakiej części wykonanie tych ofert przypisuje się do poszczególnych jednostek bilansowych. OSP  przyjmuje zgłoszenia programów pracy i oferty zintegrowanego procesu grafikowania na dobę d w dniu d-1 i umożliwia ich aktualizację co najmniej do czasu zamknięcia bramki dla rynku dnia bieżącego.

Opublikowany przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. Raport z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania (Informacja o zgłoszonych przez użytkowników system uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia) zawiera odniesienie do kwestii czy jednostka bilansowa i jednostka grafikowa muszą posiadać tego samego operatora rynku (OR). Wg PSE S.A. każda jednostka bilansowa i każda jednostka grafikowa może posiadać innego OR.

W tym samym Raporcie, odpowiadając na pytanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, OSP wskazał, iż energia niezbilansowania danej jednostki bilansowej danego POB (pkt 15.3.1 nowych WDB) jest wyznaczana przy uwzględnieniu korekty niezbilansowania (pkt 15.2.3 nowych WDB), która odpowiada wielkości energii bilansującej zasobów JG bilansowanych w ramach danej JB. Tym samym energia bilansująca jednostek grafikowych nie wprowadza niezbilansowania jednostek bilansowych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.