"Zarejestrowany Mechanizm Raportujący" (Registered Reporting Mechanism - RRM)" oznacza podmiot spełniający wymagania rejestracyjne stawiane przez ACER, który jest umocowany do przekazywania w imieniu uczestnika rynku danych o transakcjach (w tym zleceń dokonania transakcji) dotyczących produktów energetycznych w obrocie hurtowym do rejestru utworzonego na podstawie rozporządzenia REMIT.

 

W przypadku wyboru przez uczestnika rynku opcji raportowania danych o transakcjacjach za pośrednictwem RRM uczestnik rynku jest zobowiązany poinformować ACER o tym fakcie w zgłoszeniu rejestracyjnym.

W takiej sytuacji uczestnik rynku zobowiązany jest także podać w swoim zgłoszeniu rejestracyjnym do ACER szczegółowe dane RRM.

 

Wymagania ACER stawiane RRM obejmują obowiązek zapewnienia:

1) bezpieczeństwa, poufności oraz kompletności informacji,

2) identyfikacji oraz korygowania błędów w raportach,

3) autentyczności źródła informacji,

4) kontynuacji działalności,

5) zgodności ze standardami oraz formatami danych określanymi przez ACER.

 

Podejmując decyzję o raportowaniu za pomoc RRM uczestnik rynku powinien zweryfikować, czy RRM stosuje wymagane przez ACER formaty komunikacji (w praktyce zdarzają się rozbieżności w zakresie nazw poszczególnych pól oraz klasyfikacji). Odpowiedni wymóg warto zawrzeć w umowie.

 

Przy wyborze opcji raportowania poprzez RRM pewne wątpliwości wywołał sposób wypełnienia pola nr 1 standardowego raportu handlowego (zawierającego określenie ID uczestnika rynku). Pole to powinno określać numer LEI, BIC, EIC, GS1/GLN lub kod rejestracyjny ACER uczestnika rynku, w którego imieniu raport jest składany.

Należy zwrócić uwagę, aby był to kod nadany podczas rejestracji uczestnika rynku przez ACER.

ACER zwraca uwagę, iż w przypadku, gdy raport jest składany przez stronę trzecią jako agenta, pole nr 1 powinno określać uczestnika rynku a nie agenta.

 

Odrębną kwestię stanowi raportowanie za pomocą repozytorium handlowego. W przypadku przekazywania danych o transakcjach za pomocą repozytorum handlowego zarejestrowanego przez ESMA na podstawie rozporządzenia Nr 648/2012 (EMIR), ACER nadmienia, iż nie będzie stosował dodatkowych wymagań.

 

W Polsce o status RRM na podstawie REMIT ubiega się Towarowa Giełda Energii S.A.

 

Jako repozytorium handlowe w rozumieniu rozporządzenia EMIR zostało zarejestrowane przez ESMA KDPW_TR.

 

Zobacz także:
 
 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.