Zobacz przegląd regulacyjny stycznia i lutego 2024 r.

 

   

Zdarzenie regulacyjne

Powiązany 

artykuł

1

OIRE przypomina o obowiązku zawarcia Umowy CSIRE w terminie do 3 kwietnia 2024 r.

Komunikat OIRE dotyczący rozpoczęcia konsultacji zaktualizowanych Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej

Komunikat OIRE dotyczący rozpoczęcia konsultacji aktualizacji Zakresu Danych Migracji

Aktualizacja Scenariuszy wykorzystania procesów rynku energii CSIRE

Monitoring stanu przygotowania Uczestników Migracji do migracji danych do CSIRE - materiały ze spotkania URE

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE)

2 Prezes URE publikuje wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Klastry energii

3 URE przypomina o konieczności skorygowania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia w związku z ujemnymi cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE CSRD
5

Komunikat OSP z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej IRiESP

Usługi systemowe

 

Kodeks sieci określający zasady pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (NC OS lub SOGL)

6 Zmiany na rynku bilansującym - materiały ze spotkania szkoleniowego, PSE  Rynek bilansujący energii elektrycznej
7 Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE znak DRR.WRE.744.34.2022.ŁW z dnia 29 stycznia 2024 r. ws. zatwierdzenia metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

Kodeks sieci dotyczący bilansowania energii elektrycznej

8 Komunikat OSP z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania

Rezerwa operacyjna


Rynek bilansujący energii elektrycznej

9

Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między DUB i OSP przy wykorzystaniu systemów informatycznych PSE

Dostawca Usług Bilansujących (DUB)
10

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/7/2023

Rynek mocy
11 Postanowienie Trybunału z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie C-220/23 R. sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

12 Wyznaczanie ceny energii bilansującej, Materiał szkoleniowy, Etap II reformy rynku bilansującego, nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB) Energia bilansująca
13

Komunikat URE, Ciepłownictwo: pierwsze sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Efektywny system ciepłowniczy

 


0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Zobacz także


Regulatory Overview of February 2024

 

Regulatory Overview of January 2024

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.