Zobacz przegląd regulacyjny marca i kwietnia 2024 r.

 

   

Zdarzenie regulacyjne

Powiązany 

artykuł

1

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2029 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2026

Szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025

Prezes URE ogłasza wyniki aukcji dodatkowych na dostawy energii w 2025 r.

Rynek mocy

2 Nabór dostawców do Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi Interwencyjnej ofertowej Redukcji Poboru mocy (IRP) na okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 r. Usługa redukcji zapotrzebowania (DSR)
3 Coraz mniej czasu na sporządzenie Planu neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej
4

Komunikat OSP dotyczący redysponowania nierynkowego instalacji FW w dniu 3 marca 2024 r.

Komunikat OSP dotyczący redysponowania nierynkowego instalacji FW w dniu 10 marca 2024 r.
Redispatching (redysponowanie)
5 Zmiany na rynku bilansującym - weryfikacja grafików mocy bilansujących (część II) Rynek bilansujący energii elektrycznej 
6 Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034 Plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną
7 Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/CW-1/CK-1/CB-1/2024 do nowej IRiESP

Usługi systemowe

Usługa redukcji zapotrzebowania (DSR)

8 Komunikat OSP z dnia 20.03.2024 r. dotyczący projektu Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER)

9 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2024 dotycząca kwestii wywołujących najczęstsze wątpliwości w obszarze przyłączania do sieci Cable pooling (współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej)
10 Zastępowanie i zwalnianie mocy bilansujących, Materiał szkoleniowy PSE S.A. Moc bilansująca
11

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii opublikowane w Dz.U. UE. 

Zastosowanie wodoru w energetyce

 
12

Komunikat URE: brak zainteresowania wytwórców premią kogeneracyjną indywidualną

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
13

Program OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa

Efektywny system ciepłowniczy

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.