Operatorzy instalacji objętych systemem handlu emisjami (EU ETS) są klasyfikowani na podstawie dyrektywy MiFID II przez firmy inwestycyjne oraz platformy obrotu jako kategoria odrębna od instytucji finansowych a także innych przedsiębiorstw obrotu.

 

Dyrektywa MiFID II zwalnia w artykule 2 ust. 1 lit. e) operatorów instalacji EU ETS z wymagań tej dyrektywy, co oznacza, iż nie podlegają oni związanym z tym regulacjom sektora finansowego.

 

Z omawianego zwolnienia według dyrektywy MiFID II mogą skorzystać operatorzy zbowiązani do rozliczenia uprawnień do emisji na podstawie dyrektywy 2003/87/WE (dyrektywa EU ETS).

 

Przedmiotowe zwolnienie jest nowością w stosunku do regulacji dyrektywy MiFID I i jest związane z zakresyfikowaniem uprawnień do emisji od 3 stycznia 2018 r. jako instrumentów finansowych.

 

Korzystanie z omawianego zwolnienia jest jednakże związane z istotnymi ograniczeniami które muszą być przestrzegane przez operatorów instalacji.

 

Dyrektywa MiFID II zakazuje operatorom instalacji EU ETS w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji:

- wykonywania zleceń klientów a także wykonywania innych usług inwestycyjnych,

- wykonywania działalności inwestycyjnej innej niż obrót na własny rachunek.


Operatorzy instalacji korzystający ze zwolnienia z MiFID II nie mogą także wykorzystywać algorytmicznych technik obrotu o wysokiej częstotliwości (HFT).

 

Omawiane zwolnienia obejmuje rynek spotowy i nie może być wykorzystywane do obrotu w zakresie instrumentów pochodnych wykorzystujących uprawnienia emisji jako instrument bazowy (derywatów emisyjnych).

 

O ile jednak operator instalacji EU ETS spełni warunki dla objęcia zwolnieniem z MiFID II dla działalności pomocniczej, będzie mógł skorzystać z kumulacji zwolnień.

 

 

 

 

 

 

 638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5   Dokumentacja   

 

 

 

 Dyrektywa MiFID II, art. 2 ust. 1 lit. e)

 


 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

 

 

 MiFID II exemption for EU ETS operators