„Rezerwy zastępcze” (ang. Replacement Reserve - RR) oznaczają rezerwy mocy czynnej dostępne na potrzeby odbudowy lub uzupełnienia wymaganego poziomu Rezerw Odbudowy Częstotliwości (FRR), aby zapewnić przygotowanie na dodatkowe niezbilansowania systemu, przy czym termin ten obejmuje rezerwy wytwórcze (art. 3 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej).

 news   


Kwiecień 2024

Weryfikacja grafików mocy bilansujących, Część III: uwarunkowania pracy JG związane ze świadczeniem RR, Materiał szkoleniowy PSE, Etap II reformy rynku bilansującego, nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB)

  

27 września 2023 

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca WDB, DRR.WRE.744.17.2023.ŁW

Komunikat

Termin wejścia w życie zmian w WDB 14 czerwca 2024 r.

Zgodnie z opublikowanym przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 21 lutego 2023 projektem Warunków dotyczących bilansowania Rezerwa zastępcza stanowi rezerwę mocy czynnej dostępną na potrzeby odbudowy lub uzupełnienia wymaganej wielkości FRR, aby zapewnić przygotowanie na dodatkowe niezbilansowania systemu.

Kwalifikacja jednostki grafikowej (JG) do świadczenia Rezerwy zastępczej dotyczy odrębnie kierunku w górę oraz kierunku w dół.

W świadczeniu Rezerwy zastępczej może uczestniczyć Dostawca Usług Bilansujących (DUB) poprzez każdą jednostkę grafikową, w odniesieniu do której jest ważne potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących.

Na zdolność jednostki grafikowej do świadczenia Rezerwy zastępczej  składają się: 

- posiadanie aktualnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących,

- utrzymywanie zdolności technicznej jednostki grafikowej do odbioru i wykonania polecenia Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z harmonogramem aktywacji ofert na energię bilansującą.  

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki


Replacement Reserve (RR)

Przedmiotem zakupu przez OSP jest: 

- moc jednostki grafikowej zarezerwowana na potrzeby świadczenia mocy bilansującej, w zakresie której DUB jest zobowiązany utrzymywać gotowość do aktywacji Rezerwy zastępczej w ilości energii bilansującej odpowiadającej nabytej wielkości mocy bilansującej; oraz 

- praca jednostki grafikowej z poprawną realizacją aktywacji Rezerwy zastępczej na polecenie OSP. 

Parametry jednostki grafikowej dotyczące Rezerwy zastępczej zawarte w umowie przesyłania.

W opublikowanym przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 Raporcie z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania (Informacja o zgłoszonych przez użytkowników system uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia) znaleźć można informację, iż OSP aktualnie nie planuje regularnego pozyskiwania mocy RR w dół, gdyż w normalnych przypadkach wielkości mocy FCR i FRR w dół są wystarczające. Rosnący udział farm wiatrowych i fotowoltaicznych w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną i związana z tym dynamika zmian w systemie mogą jednak powodować, że czasami pojawią się okresy szczególnego zwiększonego zapotrzebowania na rezerwę mocy w dół, ponad FCR i FRR w dół, czyli na RR w dół. Stąd w pkt 7.1(4.3.b) nowych WDB wprowadzona została możliwość nabywania mocy RR w dół w szczególnych przypadkach.

W ww. Raporcie z 28 czerwca 2023 r. OSP odniósł się także do pytania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, czy jeżeli PSE nie dokonało wyboru oferty RR danej jednostki grafikowej wiatrowej i fotowoltaicznej z ZAK = 1 (JGZ1) w ramach rynku mocy bilansujących, to dane JGZ1 może sprzedać cały prognozowany wolumen na rynku i dokonać zgłoszenia sprzedaży ZUSE do 14:30.

OSP wskazał, iż w opisanym przypadku DUB ma możliwość zgłoszenia programu pracy dla danej JG odpowiadającego wielkości prognozowanej generacji, co oznacza zgłoszenie programu pracy z zerowym grafikiem obciążenia. Dostępność mocy bilansujących jest weryfikowana w odniesieniu do grafiku obciążenia z programu pracy, a nie umów sprzedaży energii (USE) zgłoszonych przez Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB).

 

Platforma RR 

 

Zgodnie z ww. projektem WDB OSP uczestniczy w wymianie energii bilansującej z rezerw zastępczych na platformie RR na zasadach i zgodnie z harmonogramem wymiany danych określonymi w ramach wdrażania RR. Na potrzeby wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych na platformie RR, OSP przekazuje następujące dane: 

  • zagregowaną ofertę na energię bilansującą z rezerw zastępczych (ZOEBRR), 
  • zapotrzebowanie na energię bilansującą do pokrycia na platformie RR (ZEBRR), 
  • zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej, wyznaczane zgodnie z art. 37 rozporządzenia 2017/2195 oraz
  • opcjonalnie zakres dla pożądanego przepływu. 

Projektem ENTSO-E dotyczącym implementacji Platformy RR jest TERRE (Trans European Replacement Reserves Exchange).

W  ut. Raporcie z 28 czerwca 2023 r. OSP odpowiedział na pytanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w brzmieniu: „Czy cena energii bilansującej aktywowanej na platformie RR może być niższa niż aktualna cena rynkowa? W jaki sposób jest określana cena RR?”. OSP wskazał w tym zakresie, iż „cena energii bilansującej na platformie RR jest wyznaczana na platformie RR zgodnie z metodą wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań, jako cena krańcowa spośród aktywowanych na platformie RR ofert na energię bilansującą. W związku z tym cena energii bilansującej aktywowanej na platformie RR może być niższa niż aktualna cena energii bilansującej aktywowanej poza platformą RR”. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.